LOCOTEC

solutions in one place

Námorné kontajnery súvisia aj s umením.
Určite ste už videli alebo počuli aj o moderných domoch, reštauráciách alebo výstavných plochách konštruovaných z námorných kontajnerov. Jednoducho majú svoje čaro.  
Veď posúďte sami...